X
Katowice

ul. Lotnisko 81
tel. 32 787 33 33
kontakt@mmcars.pl

Godziny otwarcia:
Salon: pn-pt 9-18 sb 9-14
Serwis: pn-pt 7-19 sb 8-14

X
Katowice

ul. Kościuszki 253
tel. 32 793 73 00
kontakt.kosciuszki@mmcars.pl

Godziny otwarcia:
Salon: pn-pt 9-18 sb 9-14
Serwis: pn-pt 8-19 sb 8-14

X
Wrocław

ul. Karkonoska 50
tel. 71 332 91 10
kontakt.wroclaw@mmcars.pl

Godziny otwarcia:
Salon: pn-pt 9-18 sb 9-14
Serwis: pn-pt 8-19 sb 8-14

X
Zabrze (ASO)

ul. Wolności 153
tel. 32 793 72 33
kontakt.zabrze@mmcars.pl

Godziny otwarcia:
Salon: pn-pt 9-18 sb 9-14
Serwis: pn-pt 8-18 sb 8-14

X
Lubin

ul. Legnicka 65
tel. 76 746 77 00
kontakt.lubin@mmcars.pl

X
Warszawa

ul. Al. Jerozolimskie 237
tel. 22 250 90 30
kontakt.warszawa@mmcars.pl

X
Warszawa

ul. Bronowska 23
tel. 22 250 90 60
kontakt.warszawa@mmcars.pl

X
Warszawa

Al. Jerozolimskie 217
tel. 22 250 91 00
suzuki.salon.warszawa@mmcars.pl

X

Połączenie spółek

MM Cars Sp. z o.o. plan połączenia z MM Cars Warszawa

MM Cars spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

ul. Lotnisko 81

40-271 Katowice

W dniu 12 marca 2019 roku został uzgodniony Plan Połączenia spółek:

  • MM Cars spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (40-271) przy ul. Lotnisko 81 (dalej: „Spółka Przejmująca”),
  • MM Cars Warszawa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-495) Al. Jerozolimskie 237 (dalej: „Spółka Przejmowana”).

Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całości majątku Spółki Przejmowanej (łączenie się przez przejęcie).

W związku z powyższym Zarząd Spółki Przejmującej, działając na podstawie art. 500 § 21 Kodeksu Spółek Handlowych, udostępnia niniejszym przedmiotowy Plan Połączenia do publicznej wiadomości pod poniższym adresem:

MM Cars sp. z o.o._plan połączenia z MM Cars Warszawa

Załącznik 1

Załącznik 2

W imieniu Spółki Przejmującej:

Piotr Mozdyniewicz – Prezes Zarządu

Piotr Sodo – Członek Zarządu

Natalia Mozdyniewicz – Członek Zarządu

Andrzej Drozda – Członek Zarządu

 

MM Cars Sp. z o.o. plan połączenia z MM Cars Wrocław

MM Cars spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

ul. Lotnisko 81

40-271 Katowice

W dniu 12 marca 2019 roku został uzgodniony Plan Połączenia spółek:

  • MM Cars spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (40-271) przy ul. Lotnisko 81 (dalej: „Spółka Przejmująca”),
  • MM Cars Wrocław spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (53-015) przy ul. Karkonoskiej 50 (dalej: „Spółka Przejmowana”).

Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całości majątku Spółki Przejmowanej (łączenie się przez przejęcie).

W związku z powyższym Zarząd Spółki Przejmującej, działając na podstawie art. 500 § 21 Kodeksu Spółek Handlowych, udostępnia niniejszym przedmiotowy Plan Połączenia do publicznej wiadomości pod poniższym adresem:

MM Cars sp. z o.o._plan połączenia z MM Cars Wrocław

Załącznik 1

Załącznik 2

W imieniu Spółki Przejmującej:

Piotr Mozdyniewicz – Prezes Zarządu

Piotr Sodo – Członek Zarządu

Natalia Mozdyniewicz – Członek Zarządu

Andrzej Drozda – Członek Zarządu

 

MM Cars Sp. z o.o. plan połączenia z MM Cars Lubin

MM Cars spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

ul. Lotnisko 81

40-271 Katowice

W dniu 12 marca 2019 roku został uzgodniony Plan Połączenia spółek:

  • MM Cars spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (40-271) przy ul. Lotnisko 81 (dalej: „Spółka Przejmująca”),
  • MM Cars Lubin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lubinie (59-300) przy ul. Legnickiej 65 (dalej: „Spółka Przejmowana”).

Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całości majątku Spółki Przejmowanej (łączenie się przez przejęcie).

W związku z powyższym Zarząd Spółki Przejmującej, działając na podstawie art. 500 § 21 Kodeksu Spółek Handlowych, udostępnia niniejszym przedmiotowy Plan Połączenia do publicznej wiadomości pod poniższym adresem:

MM Cars sp. z o.o._plan połączenia z MM Cars Lubin

Załącznik 1

Załącznik 2

W imieniu Spółki Przejmującej:

Piotr Mozdyniewicz – Prezes Zarządu

Piotr Sodo – Członek Zarządu

Natalia Mozdyniewicz – Członek Zarządu

Andrzej Drozda – Członek Zarządu